Umjetnine

  • Minijature unikatnih skulptura visine od 2 do 10 cm
  • Minijature ratnika do 10 cm
  • Viteški program
  • Crkvena zvona
  • Raspela mala od 3 do 25cm

  • Raspelo veliko 130 kg – bronca

Dimnjačar, sv. Florijan, Sv. HubertsesiriciratniciisusCrkveno zvonomac