Strojna obrada

  • CNC  i univerzalno tokarenje
  • CNC  tokarenje šipkastog materijala
  • CNC glodanje

                Strojna obrada               Automat Citizen