Lijevanje

Lijevačke peći koje posjedujemo:    nagibna – 850 kg;      stabilne – 450 kg, 150 kg, 120 kg, 100 kg

                                  Pec           Peć centrifugalna

Peć od 120 kg je potpuno automatizirana i u cjelini sa jedinicom centrifugalnog stroja te sa samostalnim lijevanjem direktno u alat (strojni lijev)

Tehnologije lijevanja:

Kokilni lijevCentrifugalni lijevPješčani lijev

                     kokilni lijev                                                  centrifugalni lijev                                                      pješčani lijev

Najmasivniji pojedinačni brončani odljevak imao je masu 750 kg, a skulptura braniteljima Splita sastavljena je od 327 pojedinačnih elemenata zavarenih u cjelinu. Masa joj je 7000kg, a dimenzije su 4 m x 3.5 m x 2 m.

Brončani spomenik

Trenutna mogućnost brončanog odljevka do 1000 kg, a u aluminiju do 400 kg, ovisno o zahtjevnosti odljevka.